O firmie

Spółka powstała w grudniu 2014 roku. Zadaniem jej było odkupienie od skarbu państwa 100% udziałów Spółki DIOTECH Sp. z o.o. (www.diotech.pl). Pracowniczą spółkę tworzą pracownicy Spółki DIOTECH. Spółka pracownicza obecnie nie prowadzi działalności. W najbliższej przyszłości obie spółki połączą się.

TOP